Inovace

S ohledem na vědecký vývoj a rostoucí technické požadavky trhu si Trescal za prioritu stanovil inovace.

Inovace, na které ve společnosti Trescal dohlíží podniková technická divize, jsou pestré a úspěšně se realizují díky novinkám, které se objevují v měřicích postupech, zařízeních, správě dat a školení personálu. 

VÝZKUM a VÝVOJ / INDUSTRIALIZACE 

Trescal vyvíjí projekty V/V interně i prostřednictvím výzkumných subjektů třetích stran:

 • Účast v Evropském metrologickém výzkumném programu (EMRP) a Evropském metrologickém programu pro inovaci a výzkum (EMPIR) (v oboru elektřiny, vakua a tlaku) pod správou EURAM, Evropského sdružení národních metrologických institutů
 • Vývoj instrumentovaných mechanických nástrojů ve spolupráci s předními průmyslovými podniky v oblasti letectví
 • Realizace a akreditace metod měření hustoty kapaliny 
 • Návrh zkušebních stolů pro měření dynamického krouticího momentu
 • Vývoj kalibračních řešení pro měření dlouhých délek (laserové trackery)
 • Realizace a akreditace systémů měření velmi vysokého napětí 
 • Vývoj softwarových systémů pro automatizaci kalibračních operací
 • Studie a vývoj robotizovaných měřicích systémů pro mechanické a elektrické přístroje

NORMALIZACE / AKREDITACE

Trescal přispívá k standardizaci kalibračních metod a přijímání těchto standardů svou aktivní účastí v národních a mezinárodních organizacích (ISO, DIN, AFNOR, A2LA, UKAS, DANAK, NCSLI, CFM...):

 • Obecné zásady
 • Kalibrační programy 
 • Měřicí metody 
 • Standardy 
 • Návody pro realizaci

SPRÁVA PROCESŮ A AKTIV

Vývoj metodik a nástrojů (například ADVESO, IT software) pro dynamickou správu aktiv poslední generace, a to pro následující položky:

 • Databáze zařízení (TML: hlavní databáze společnosti – "Trescal Master Library")
 • Dynamická správa aktiv (EMS: řešení správy zařízení – "Equipment Management Solution")
 • Intervaly metrologické konfirmace (OiCM: Optimalizace intervalů metrologické konfirmace)
 • Měřicí procesy podle standardu ISO 10012