Institucionální zapojení

Trescal se zapojuje do procesů zavádění metrologických standardů v zemích, kde působí. Podporujeme také průmyslové organizace v sektorech, kde máme odborné zkušenosti.
 
ee Organizace ee Zapojení zaměstnanců společnosti Trescal

Cofrac
Comité Français d’Accréditation

> Aktivní členství
> Odborné znalosti

AFNOR
Association Française de Normalisation

> Člen metrologické komise
> Člen komise pro kvalitu
> Odbornost a příspěvky do pracovních skupin

UNM
Union de Normalisation Mécanique

> Člen komise pro standardizaci
> Odborné znalosti

CFM
Collège Français de Métrologie

> Člen představenstva
> Odborné znalosti
> Odborníci a členové technické komise
> Odbornost a příspěvky do pracovních skupin

BNAE
Bureau de Normalisation de
l’Aéronautique et de l’Espace

> Člen komise pro normalizaci
> Odbornost a příspěvky do pracovních skupin

SIMTEC
Syndicat de l’instrumentation de
Mesure, du Test et de la Conversion
d’Énergie dans le domaine de
l’Électronique

> Člen správní rady
> Viceprezident komise pro údržbu
> Člen výboru pro komunikaci
> Člen personálního výboru
> Odbornost a příspěvky do pracovní skupiny

GIFAS
Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiales

A2LA
American association for laboratory accreditation

> Člen správní rady
> Hodnotitel
> Člen poradního výboru pro měření
> Předseda Rady pro kritéria

NCSL International
National conference of standards laboratories

> Člen správní rady
> Předsednictví
> Koordinátor regionu

VDI
Association des ingénieurs allemands

belab
ASSOCIATION DES Laboratoires d'étalonnage

FLAG
Flemish aerospace group

FENELAB
ASSOCIATION des laboratoires d'étalonnage

FHI
Federation des entreprises technologiques

DPLE
danish primary laboratory for electricity

> Hlavní laboratoř v rámci AC Elektřiny
> Dánská laboratoř standardů AC a RF Quanties

FVM
Danish society for engineering metrology

ENAC
ENDIDAD national de acreditation