Metrologický lexikon

Etalon
Kalibrace
Kritéria pro schválení
Měřicí proces
Měřicí zařízení
Metrologická charakteristika
Metrologická konfirmace
Metrologický obor
Oprava
Ověření
Poměr spolehlivosti
Referenční etalon
Seřízení
Systém správy měření
Údržba