Opravy a údržba

Trescal nabízí své odborné znalosti v oblasti oprav zařízení pro zkušební měření.

Provádíme správu údržby a oprav stárnoucím zařízením a tím zaručujeme, že zařízení pro zkušební měření je v provozuschopném stavu, to vše díky našim zkušeným týmům inženýrů a techniků, jakož i našim schopnostem provádět tuto činnost pro velké množství značek, výrobků a oborů.

Údržba zařízení a systémů vyžaduje technologickou odbornost, důkladné znalosti provozních a měřicích principů zařízení a specializované diagnostické nástroje.

Trescal nabízí takovou schopnost rychle reagovat a takové geografické pokrytí, které je jedinečné a nepřekonatelné konkurencí, díky rozsáhlé a specializované síti laboratoří, jakož i úzce zaměřené organizaci, která umožňuje shromažďování odborných znalostí a dostupných zdrojů. Aby Trescal mohl dále doplňovat své nabídky služeb, optimalizuje také dostupnost zařízení pomocí alternativních řešení správy aktiv, například poskytuje náhradní zařízení, nejsou-li aktiva k dispozici, jestliže oprava zařízení již není ekonomická nebo pokud je zařízení zastaralé.

Mezi odbornosti Trescalu patří také udržování a vývoj služeb v systémech civilních i vojenských laboratorních zkoušek.

> Prozkoumejte naši Nabídku řešení správy aktiv