Poradenství, technická podpora a školení

Naše odborné znalosti v oboru měření nám spolu s naším víme jak (know-how) v oblasti kalibrace umožňují pomáhat vám s realizací a optimalizací vašich průmyslových procesů, certifikací vašich výrobků a služeb ve shodě s požadavky na dodržování regulačních předpisů, tj. na zdraví, bezpečnost, zabezpečení, životní prostředí, atd.

Abychom vám pomohli udržet potřebnou pružnost v přizpůsobování neustále se měnícímu technologickému terénu a stále rostoucím ekonomickým omezením, naše zkušenosti vás provedou všemi kroky týkajícími se průmyslového procesu (návrh, zkoušky, výroba, kontrola, dodávka) prostřednictvím následujících služeb:

  • Audity a technická vyhodnocení řídící se standardy kvality a etalony pro kalibraci u více oborů a zkoušek
  • Technická a normativní podpora, postupy zápisů, vývoj plánu údržby
  • Metrologická konfirmace měřicích systémů
  • Výběr a pořizování měřicích nástrojů: nákup nového nebo repasovaného zařízení, pronájem
  • Školení o kalibraci se zaměřením na použití a údržbu měřicího zařízení

> Správa aktiv: další informace o našich službách správy aktiv
> Školení o kalibraci: další informace o Institutu Trescal