Pořizování a pronájem

Trescal poskytuje svým zákazníkům zařízení na přechodnou dobu (leasing nebo pronájem) nebo natrvalo.

Trescal zaručuje, že všechna zařízení, která dodává svým zákazníkům, jsou sledovatelná k SI a normám metrologické kvality. Naše služby pořizování a pronájmu jsou poskytovány jako součást naší nabídky správy aktiv nebo na vyžádání.

Vynikající znalosti společnosti Trescal v oboru nabídky produktů a služeb původních výrobců zařízení (OEM) po celém světě zaručuje, že obdržíte nezávislá doporučení, která technicky i ekonomicky dávají smysl.

> Další informace o našich partnerech