Přehled skupiny

"Vítejte ve společnosti Trescal..."

"Posláním naší společnosti jakožto předního světového specialisty na kalibraci a služby pro správu aktiv je optimalizace průmyslových činností našich rozmanitých klientů zdokonalením jejich měřicích procesů. Jsme jediný poskytovatel všech služeb kalibrace pod jednou střechou, který je schopný zaručit nabídku kalibrace, oprav, více služeb a značek bez závislosti na jakémkoliv výrobci. Kromě svých technických služeb poskytujeme našim klientům odborné znalosti v oblasti nákupu měřicích systémů a softwarových řešení správy aktiv. Trescal nabízí také služby technické podpory, školení a poradenství v oboru kalibrace. Jsme hrdí na to, že si nás každoročně vybírají za důvěryhodného partnera čelní globální společnosti v leteckém a kosmickém průmyslu, ale také v odvětví automobilové výroby, chemie, elektroniky, energie, v farmaceutickém průmyslu a telekomunikacích..."

                                                          Olivier Delrieu, výkonný ředitel společnosti


Profil skupiny

 • Působí v 24 zemích v Evropě, USA, Asii a severní Africe
 • Ústředí sídlí v Paříži ve Francii
 • Ve vlastnictví jejich manažérů a společnosti OMERS, s definovanými výhodami penzijního plánu pro zaměstnance v provincii Ontario v Kanadě.

KLÍČOVÁ ČÍSLA

 

Obrat 340 milionů Euro 

+140 Laboratoří, včetně jedné referenční národní laboratoře (spojené s národním metrologickým institutem Dánska)

+125 satelitních

+3 700 zaměstnanců

50 000 zákazníků

3 300 000 zásahů včetně 27 000 oprav ročně, 150 000 typů nástrojů, 20 000 různých značek


Historie

 • 1999 – Společnost Air Liquid zahajuje svou kalibrační činnost po koupi společnosti Metrotech (Francie)
 • 2004 – Po začlenění několika akvizicí v Evropě je divize kalibračních služeb společnosti Air Liquid pojmenována Trescal
 • 2007 – Společnost Trescal získává nezávislost
 • 2011 – Po akvizici společností Dynamic Technology ze Spojených států a Antech Engineering z Velké Británie následuje nákup společnosti Stork Intermes v Belgii a Nizozemsku
 • 2013 – Akvizice společností Aeroflex TES ve Velké Británii a SE Laboratories v Kalifornii (USA)
 • 2014 – Akvizice společností ICS a TERC v blízkosti Atlanty (USA)
 • 2015 – Otevření laboratoře Casablanca (Maroko), nákup GenCal v New Jersey (USA) a MEC-Q v Brazílii
 • 2016 – Získávání nových laboratoří v Kanadě a Mexiku
 • 2017 - Společnost Trescal rozšiřuje své působení v Severní Americe se dvěma akvizicemi ve Spojených státech (Exphil a Acucal) a jednou v Kanadě (ISL), v Jižní Americe s akvizicí Teclabor v Brazílii, v Asii s akvizicí Pyrometro v Malajsii a druhé laboratoř v Singapuru (L3M), stejně jako v Evropě s akvizicí A + Métrologie ve Francii a Calgas ve Španělsku
 • 2018 - Trescal posiluje ve Španělsku akvizici Assi, QTI & QTI VALIDACIONES. Trescal pokračuje v růstu v Evropě se dvěma akvizicemi v Německu (Atlas Copco & Aicher Kalibrierdienst) a jedním ve Francii (SFINT & Acteam Industries), stejně jako ve Spojených Státech (Massachusetts Metrology, RS Calibration, Diamond Technical Services & MATsolutions) av Brazílii (Vale Balanças).
 • 2019 - Trescal stále pokračuje v růstu v Evropě, s jednou akvizicí v Belgii (LBT testování a kalibrace) jednou ve Francii (C2M) a Brazilii (Metrologie). Převzetí ACS v Austrálii a na Novém Zélandu.

UDRŽITELNÁ STRATEGIE

Frost & Sullivan prezentuje Trescal, mezinárodního specialisty na kalibrační služby, ocenění „European Calibration and Repair Services of the Year“ v roce 2016 v rámci Best Practices Awards. Toto ocenění uznává závazek Trescalu k růstu a investicím v celé Evropě, jakož i důsledné uplatňování osvědčených postupů.

Trescal byl již v roce 2010 oceněn třemi dalšími oceněními (European Award Leadership Award in Calibration Services), 2012 (European Calibration Services Penetration Leadership Award) a 2014 (Global Frost & Sullivan Award za konkurenceschopnou strategii Inovace a vedení).

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Etická charta

Jako globální specialista na kalibrační a měřicí služby pro průmysl se Trescal věnuje vedením našeho podnikání etickým způsobem v souladu se zákony a předpisy, které řídí globální řízení našeho podnikání.

> Přečtěte si naši Etickou chartu

Politika proti úplatkářství

Účelem této politiky Trescal Anti-úplatkářství je zavést strukturu a poskytnout našim pracovníkům pokyny ohledně dodržování globálních zákonů proti úplatkářství.

> Přečtěte si naši Politiku proti úplatkářství

Politika proti otroctví

Trescal přijímá prohlášení o naší firemní hodnotě v prevenci moderního otroctví a obchodování s lidmi.

> Přečtěte si naši Politiku proti otroctví

Globální politika v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných (ESG)

Trescal si klade za cíl zajistit dlouhodobou udržitelnost svého podnikání. Trescal uznává, že integrace úvah o ESG do svých obchodních procesů může mít dopad na finanční výkonnost a udržitelnost. Tato politika byla připravena po pečlivém zvážení různých rizik ovlivňujících udržitelnost a strategii podnikání skupiny.

> Přečtěte si naše zásady ESG