Sarah - Posluchačka

SARAH

POSLUCHAČKA

Sarah vystudovala ESIGELEC, vyspělou elektrotechnickou školu v Rouen ve Francii, a protože mezi požadavky její bakalářské zkoušky byla praxe v průmyslu, zvolila si inženýrskou stáž ve společnosti Trescal. Po absolvování různých pohovorů byla Sarah poslána na stáž do Spojených států.  Pracovala ve středisku Instrument Knowledge Center v komplexu velkého výrobce automobilů. V průběhu své stáže vytvářela katalogy funkcí v programu LabView asociace National Instruments, vyvíjela specializovaný software používaný v přístrojových a měřicích aplikacích a aktualizovala standardy virtuálních nástrojů.

Během své praxe si Sarah vypěstovala mnoho dovedností a při práci na počítačovém programování se seznámila s oborem kalibrace přístrojů a metrologie. Když Sarah mluví o své zkušenosti ve společnosti Trescal, vzpomíná hlavně na to, že všichni byli ochotní si navzájem pomáhat a chválit ty, kteří mají dobré nápady.