Reference

Hear first hand from our employees about their experience at Trescal.

ENRICO
Obchodník

Enrico Wolf zahájil svou kariéru "výbušným" způsobem u společnosti Weco, předního německého producenta pyrotechnických výrobků, kde v sobě objevil zájem o technické inženýrství. Po studiích v roce 2005 se ponořil do oblasti metrologie u firmy MWQ GmbH jako pravá ruka generálního ředitele. Tato pozice byla ideální k odkrývání tajů podnikání a pomohla mu k rychlému postupu do pozice obchodního ředitele. 

V roce 2010 byl při reorganizaci společnosti Trescal v Evropě jmenován obchodním ředitelem společnosti Trescal pro Německo a navíc zastával pozici vedoucího IT. Tato dvojí role se ukázala být výhodou při získávání kontraktů vyžadujících mezinárodní spolupráci týmů Trescalu. "V práci, jako je ta naše, je důležité vždy prohlubovat své znalosti. Zodpovědnost, kterou jsem u Trescalu měl, mi umožnila profesionálně se rozvíjet v mnoha směrech".

DAVID
Kalibrační inženýr

David úspěšně absolvoval univerzitu Nottingham Trent 2:1 ve fyzice a jaderné fyzice. V květnu 2015 se připojil k týmu TRESCAL Great Yarmounth, jako postgraduální kalibrační inženýr. Od té doby se stal nedílnou součástí laboratoře průtoku v TRESCAL Great Yarmounth (Velká Británie) pracující na uhlovodících a průtoku plynů a také v tlakové laboratoři se specializací na vysoký podtlak (vácum). V roce 2017 je spoluautorem výzkumných dokumentů se svým kolegou Dr. Stephen Rickabym o faktorech přeměny plynu, který byl představen na mezinárodním kongresu metrologie CIM, který se konal v Paříži ve Francii ve stejném roce.

David poznamenal, že od chvíle, kdy se připojil k Great Yarmounth týmu, si skutečně užívá práci s malým týmem a uvedl: "Jsem opravdu rád, jak se mé úsilí ocenilo v Trescalu. Libí se mi, jak jsou moje úspěchy zaznamenány a jak nepotřebuji trávit čas  prodejí svých schopností. Je to pevná solidní společnost, která má velmi jasnou budoucnost a jsem nadšen, že jsem její součástí."

Mimo laboratoře se David postupně propracoval na vrchol výkonnostních řad ve vzpírání. Od října roku 2017 je mistrem světa U90KG WPC ve vzpírání - Trescal je pyšný na vše, co David dosáhl a je poctěn, že ho bude moci sponzorovat všemi fázemi, až k získání titulu světového šampióna pro rok 2017.

Aimie
Obchodního zástupce oblasti

V říjnu 2015 jsem se připojil ke společnosti Trescal Ltd ve své pobočce Stevenage, zpočátku jako zástupce oddělení služeb zákazníkům. Brzy mi bylo jasné, že je to skvělé místo pro práci, protože se starají o své zaměstnance na všech úrovních, což je příkladem jejich skutečné touhy pomáhat všem zaměstnancům vykonávat práci dle svých nejlepších schopností. Moje role brzy pokročila do role interního auditu, kde jsem měl možnost příležitostně vstát od stolu a navštívit naše zákazníky.
Díky těmto příležitostem z praxe jsem chtěl růst uvnitř společnosti a zaměřit se vice na  zákazníky. V listopadu roku 2017 jsem se svými úmysly obrátil na našeho obchodního ředitele a mého tehdejšího manažera se svými záměry a byl navržen na obchodního zástupce oblasti.
Společnost Trescal Ltd je proaktivní v přístupu k interním propagačním aktivitám, koučování, školení a obecnému zlepšení všech zaměstnanců ve skupině. Podnik se postará o sebe, ale vztahy, které jsem dokázal budovat a udržovat se svými klienty, kolegy, jsou tím, co nakonec přináší úspěch této organizaci.

SERGEY
Technik

Sergej Pasečnikov strávil 5 let v americké armádě, kde pracoval jako specialista na zkoušení zařízení, vyměřování a diagnostiku, a kde získal své první zkušenosti v elektronické metrologii. Potom se rozhodl pracovat v soukromé dimenzionální laboratoři, která se později v roce 2011 připojila ke skupině Trescal.

Sergej se stal uznávaným odborníkem v oblasti měření rozměrů. Vyškolil mnoho techniků a předával své zkušenosti ostatním laboratořím v USA. Podle něj "dimenzionální kalibrace zařízení vyžaduje skutečnou znalost fyzikálních jevů a určitou duševní bystrost specifickou pro inženýrství". Jeho pracovní filozofie vychází z myšlenky, že každý úkol lze udělat lépe, rychleji a snadněji, pokud mu rozumíte a ovládáte všechny triky řemesla.

SARAH
Posluchačka

Sarah vystudovala ESIGELEC, vyspělou elektrotechnickou školu v Rouen ve Francii, a protože mezi požadavky její bakalářské zkoušky byla praxe v průmyslu, zvolila si inženýrskou stáž ve společnosti Trescal. Po absolvování různých pohovorů byla Sarah poslána na stáž do Spojených států.  Pracovala ve středisku Instrument Knowledge Center v komplexu velkého výrobce automobilů. V průběhu své stáže vytvářela katalogy funkcí v programu LabView asociace National Instruments, vyvíjela specializovaný software používaný v přístrojových a měřicích aplikacích a aktualizovala standardy virtuálních nástrojů.

Během své praxe si Sarah vypěstovala mnoho dovedností a při práci na počítačovém programování se seznámila s oborem kalibrace přístrojů a metrologie. Když Sarah mluví o své zkušenosti ve společnosti Trescal, vzpomíná hlavně na to, že všichni byli ochotní si navzájem pomáhat a chválit ty, kteří mají dobré nápady.