Zaměření na průmyslová odvětví

Díky našim víceoborovým odbornostem a akreditacím nabízíme širokou škálu služeb, které nám umožňují plnit specifické potřeby náročných průmyslových odvětví: Letecký, kosmický a automobilový průmysl, doprava, elektronický a telekomunikační průmysl, oblast obrany, loděnice, energetický, chemický nebo farmaceutický průmysl...
 

Prozkoumejte naše specifické odbornosti v následujících oborech:

Letectví a kosmonautika

 

Automobilový průmysl

Farmaceutický a kosmetický průmysl