Innovation

I lyset af den videnskabelige udvikling og markedets øgede tekniske krav har Trescal sat innovation højt på prioritetslisten.

Innovation hos Trescal overvåges af koncernens tekniske division og implementeres inden for mange områder med stor succes, takket være innovation inden for måleteknikker, udstyr, datastyring og medarbejderuddannelse.  

FORSKNING OG UDVIKLING/INDUSTRIALISERING 

Trescal udvikler R&D-projekter i huset og gennem andre forskningsinstitutter:

 

 • Deltagelse i European Metrology Research Program (EMRP) og European Metrology Program for Innovation and Research (EMPIR) (inden for det elektriske område, vakuum og tryk), som styres af EURAMET (European Association of National Metrology Institutes).
 • Udvikling af instrumentale mekaniske værktøjer i partnerskab med førende industrivirksomheder inden for luftfart.
 • Implementering og akkreditering af målemetoder til væskers vægtfylde
 • Design af prøvebænke til dynamisk momentmåling
 • Udvikling af kalibreringsløsinger til lang længdemåling (lasersporingsenheder)
 • Implementering og akkreditering af meget store højspændingsmålesystemer
 • Udvikling af softwaresystemer for automatisering af kalibreringshandlinger
 • Undersøgelse og udvikling af robotstyrede målesystemer til mekaniske og elektriske instrumenter.

STANDARDISERING/AKKREDITERING

Trescal bidrager til standardiseringen af kalibreringsmetoder og anerkendelse gennem Trescals aktive deltagelse i nationale og internationale organisationer (ISO, DIN, AFNOR, A2LA, UKAS, DANAK, NCSLI, CFM osv.):

 • Generelle principper
 • Kalibreringsprogrammer
 • Målemetoder
 • Standarder
 • Implementeringsvejledninger

PROCESSTYRING OG ASSET MANAGEMENT

Udvikling af metoder og værktøjer (såsom ADVESO, IT-software) til sidste generations dynamiske asset management af følgende:

 • Udstyrsdatabase (TML: Trescal Master Library-database)
 • Dynamisk Asset Management (EMS: Equipment Management Solution)
 • Intervaller af metrologisk bekræftelse (OiCM: Optimering af intervaller til måleteknisk bekræftelse)
 • Måleprocesser i henhold til ISO 10012 standard 

 

Innovation in calibration and metrology for Trescal

 

Development of the optimisation method- intervals_ metrological confirmation

 

VersICal

Et alsidigt elektrisk impedanskalibreringslaboratorium baseret på digitale impedans målebroer

Trescal i Danmark er for tiden involveret i VersICaL projektet som er en del af ’den europæiske sammenslutning af nationale metrologi instituters’ (EURAMETs) ’europæiske metrologi program indenfor innovation og forskning’ (EMPIR). Det overordnede mål med VersICaL projekt er at forbedre den europæiske infrastruktur indenfor måling af elektrisk impedans i audio området (100Hz – 10 kHz). Dette opnås ved at udvikle alsidige, overkommelige måleopsætninger (digitale impedans målebroer) til realisering af induktansskalaen i området fra 1 mH til 10 H og kapacitansskalaen i området fra 1 nF til 10 μF. Arbejdet vil udnytte resultaterne af tidligere EMRP-finansierede forskning inden for dette område og dermed udvide forskningskapaciteten hos de deltagende nationale metrologinstitutter (NMI'er) og udpegede institutter (DI'er), herunder Trescal i Danmark. Målet med projektet er at imødekomme behovene hos akkrediterede kalibreringscentre (som Trescal) og deres kunder.

Ønsker du mere information kan du besøge projektets hjemmeside: https://sites.google.com/inrim.it/versical