Grundlæggende usikkerhedsberegning efter BIPM-metoden

Grundlæggende usikkerhedsberegning efter BIPM-metoden

Kursusformål:

Kurset skal sætte deltagerne i stand til at udarbejde usikkerhedsbudgetter for

kalibrering.

Sporbarhedsbegrebet gennemgås, ligesom kravene til kalibrering i

såvel Danmark som det øvrige Europa.

Kurset kræver ingen specielle forkundskaber til emnet, men et vist kendskab til

måleteknik vil være en fordel.

Følgende vil blive gennemgået på kurset: 

> sporbarhedskæden

DANAK-ordningen

usikkerheder efter BIPM-metoden, herunder:

forudsætninger for usikkerheder

statistiske metoder

fordelingsmetoder

kombination af usikkerheder

vurdering af måleresultater

instrumentspecifikationer

udformning af certifikater

overføring af certifikatets usikkerheder

kalibreringsprincipper.

Varighed:

2 dage, kl. 8.30 - 16.00.

Kurset afholdes på:

> TrescalA/S
    Mads Clausens Vej 12
    8600 Silkeborg

Pris for kursus ekskl. moms:

> Kr. 6.995,00 pr. person.

Contact:

> Jan F. Wrang
   Sales Director Scandinavia
   Tel: +45 8720 6969
   Mobile: +45 4018 7055
   @: jan.wrang@trescal.com