Trescals institutionelle engagement

Trescal er involveret i metrologiske standardforekomster i de lande, vi er repræsenteret. Vi understøtter også industriorganisationer inden for sektorer, hvor vi har ekspertisen.
ee ORGANISATION ee MEDINDDRAGELSE AF TRESCALS MEDARBEJDERE

Cofrac
Comité Français d’Accréditation

> Aktivt medlemskab
> Teknisk ekspertise

AFNOR
Association Française de Normalisation

> Medlem af metrologiudvalget
> Medlem af kvalitetsudvalget
> Ekspertise og bidrag til arbejdsgruppernes

UNM
Union de Normalisation Mécanique

> Medlem af standardiseringsudvalget
> Teknisk ekspertise

CFM
Collège Français de Métrologie

> Bestyrelsesmedlem
> Teknisk ekspertise
> Eksperter og medlem af det tekniske udvalg
> Ekspertise og bidrag til arbejdsgrupperne

BNAE
Bureau de Normalisation de
l’Aéronautique et de l’Espace

> Medlem af normaliseringsudvalget
> Ekspertise og bidrag til arbejdsgrupperne

SIMTEC
Syndicat de l’instrumentation de
Mesure, du Test et de la Conversion
d’Énergie dans le domaine de
l’Électronique

> Bestyrelsesmedlem
> Vicepræsident af vedligeholdelsesudvalget
> Medlem af kommunikationsudvalget
> Medlem af HR-udvalget
> Ekspertise og bidrag til arbejdsgrupperne

GIFAS
Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiales

A2LA
American association for laboratory accreditation

> Bestyrelsesmedlem
> Bisidder
> Medlem af det rådgivende udvalg for måling
> Formand for kriterierådet

NCSL International
National conference of standards laboratories

> Bestyrelsesmedlem
> Formandskab
> Regionskoordinator

VDI
Verein Deutscher Ingenieure

belab
ASSOCIATION DES Laboratoires d'étalonnage

FLAG
Flemish aerospace group

FENELAB
ASSOCIATION des laboratoires d'étalonnage

FHI
Federation des entreprises technologiques

DPLE
danish primary laboratory for electricity

> Primært laboratorium inden for vekselstrømselektricitet
> 
> Laboratorium med danske AC- og RF-standarder

FVM
Danish society for engineering metrology

ENAC
ENDIDAD national de acreditation