Kalibrering og verifikation af måleinstrumenter

 

Trescal tilbyder kontrol, kalibrering og testmåling, som akkrediteres og/eller certificeres i henhold til ISO/IEC 17025: "Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence" og ISO 9001 "Krav til kvalitetsledelsessystemer", som omfatter et normativt kvalitetssystem og måletekniske referencer, såsom:

  • ISO 10012: "Krav til måleprocesser og måleudstyr"
  • ISO/IEC Guide 98-3 (GUM) "Guide to the Expression of Uncertainty of Measurements"
  • ISO/IEC Guide 99 (VIM) "International Vocabulary of Metrology - Basic and General Concepts and Associated Terms"

 

Trescal tilbyder kontrol, kalibrering og måling i dens ISO/IEC 17025 akkrediterede laboratorier og på din adresse.

Vores akkrediteringer garanterer sporingen af kalibreringsresultaterne i henhold til de internationale enhedssystemer (SI) formidlet gennem Euramet-laboratorierne i Europa (LNE, NPL, PTB osv.), NIST eller NRC i Nordamerika og alle nationale metrologiske institutter, som har undertegnet de internationale CIPM MRA (Mutual Recognition Arrangement) aftaler inden for det måletekniske område.

Se vores akkrediteringer

Trescal tilbyder omfattende tekniske arbejder inden for elektriske, mekaniske og fysiske målinger. Desude tilbyder Trescal specialiserede serviceydelser vedrørende måling, såsom:

  • Varmemåling og -afprøvning (karakterisering af prøverum, ovne)
  • Testmaskiner til kraft og hårdhed
  • Dimensionsmåling og inspektion af artefakter, dele og produkter (CMM, optisk, lasersporingsenhed)
  • Legal metrologi (masse)
  • Installation af trådmanometre, testmåling

Vores knowhow er baseret på mere end 30 års erfaringer. Vi kombinerer en ambitiøs politik om strategisk investering og kalibreringstræning med en dedikeret virksomhedsorganisation. Det gør det muligt for os at levere skræddersyede løsninger, som er tilpasset dine måleprocesser.

Dimensional measurement calibration shims at Trescal