Konsulentbistand, teknisk support og uddannelse

Vores tekniske ekspertise inden for måling og vores knowhow inden for kalibrering gør det muligt for os at hjælpe dig med at implementere og optimere dine industriprocesser gennem certificering af dine varer og tjenesteydelser i henhold til  overholdelsen af lovgivningen, dvs. sundhed, sikkerhed, miljø osv.

For at hjælpe dig med at tilpasse din virksomhed den løbende teknologiske udvikling, også i forhold til de øgede økonomiske begrænsninger, kan vi med vores ekspertise hjælpe dig gennem alle trin i den industrielle proces (design, test, fremstilling, kontrol, levering) via følgende services:

 • Audits og tekniske evalueringer følger kvalitet- og målestandarder til kalibrering på flere steder og flere afprøvninger
 • Teknologisk og normativ support, skriftlige procedurer, udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan
 • Måleteknisk bekræftelse af målesystemer
 • Valg og køb af måleinstrumenter: køb af nyt eller istandsat udstyr, leje
 • Kalibreringstræning vedrørende brug og vedligeholdelse af måleudstyr

> Asset Management: Få mere at vide om Asset Management services
> Kalibreringstræning: Få mere at vide om Trescal Institute

Calibration training and consultancy

Trescal Danmark afholder kurser i usikkerhedsberegning.

Næste kursus afholdes 24., 25. og 26. maj 2016.

Tilmelding og Spørgsmål:

Trescal A/S

Marianne Thøgersen

Tlf: 87 20 69 69

E-mail: marianne.thoegersen@trescal.com


Grundlæggende usikkerhedsberegning efter BIPM-metoden

Kursusformål:

Kurset skal sætte deltagerne i stand til at udarbejde usikkerhedsbudgetter for kalibrering.

Sporbarhedsbegrebet gennemgås, ligesom de legale krav omkring kalibrering i såvel Danmark som det øvrige Europa.

Kurset kræver ingen specielle forkundskaber til emnet, men et vist kendskab til nmåleteknik vil være en fordel.

Følgende vil blive gennemgået på kurset: 

 • sporbarhedskæden
 • DANAK-ordningen
 • WECC - EOTC
 • ISO 9000 og kalibrering
 • usikkerheder efter BIPM-metoden, herunder:
 • forudsætninger for usikkerheder
 • statistiske metoder
 • fordelingsmetoder
 • kombination af usikkerheder
 • vurdering af måleresultater
 • instrumentspecifikationer
 • udformning af certifikater
 • overføring af certifikatets usikkerheder
 • kalibreringsprincipper.

 

Varighed: 2 dage, kl. 8.30 - 16.00.

Kurset afholdes på:

TrescalA/S
Mads Clausens Vej 12
8600 Silkeborg

Pris for kursus ekskl. moms:    Kr. 6.695,00 pr. person.


Usikkerhedsberegning og statistiske metoder

Kursusformål:

Kurset skal sætte deltagerne i stand til at udarbejde usikkerhedsbudgetter, samt ved hjælp af matematiske metoder vurdere værdien af måleresultater.

Usikkerhedsberegningerne tager udgangspunkt i BIPM metoden, der diskuteres og vurderes i forhold til andre metoder.

Kurset forudsætter et godt kendskab til matematik og måleteknik.

Følgende vil blive gennemgået på kurset: 

 • sporbarhedsbegrebet
 • introduktion til BIPM metoden
 • usikkerheder efter BIPM metoden
 • TYPE A og TYPE B usikkerheder - herunder
 • statistiske metoder
 • fordelingsfunktioner
 • kombination af måleresultater med forskellig "kvalitet", herunder Vægtet middel
 • vægtet usikkerhed
 • matematisk behandling af måleresultater, herunder Lineær regression
 • mindste kvadraters metode
 • eksempler
 • fastlæggelse af kalibreringsintervaller
 • sammensatte målinger og korrelationer.

 

Varighed: 3 dage, kl. 8.30 - 16.00.

Kurset afholdes på:

Trescal A/S
Mads Clausens Vej 12
8600 Silkeborg

Pris for kursus ekskl. moms:  Kr. 9.695,00 pr. person.