Konsulentbistand, teknisk support og uddannelse

Vores tekniske ekspertise inden for måling og vores knowhow inden for kalibrering gør det muligt for os at hjælpe dig med at implementere og optimere dine industriprocesser gennem certificering af dine varer og tjenesteydelser i henhold til  overholdelsen af lovgivningen, dvs. sundhed, sikkerhed, miljø osv.

For at hjælpe dig med at tilpasse din virksomhed den løbende teknologiske udvikling, også i forhold til de øgede økonomiske begrænsninger, kan vi med vores ekspertise hjælpe dig gennem alle trin i den industrielle proces (design, test, fremstilling, kontrol, levering) via følgende services:

  • Audits og tekniske evalueringer følger kvalitet- og målestandarder til kalibrering på flere steder og flere afprøvninger
  • Teknologisk og normativ support, skriftlige procedurer, udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan
  • Måleteknisk bekræftelse af målesystemer
  • Valg og køb af måleinstrumenter: køb af nyt eller istandsat udstyr, leje
  • Kalibreringstræning vedrørende brug og vedligeholdelse af måleudstyr

> Asset Management: Få mere at vide om Asset Management services
> Kalibreringstræning: Få mere at vide om Trescal Institute

Calibration training and consultancy

Trescal Danmark afholder kurser i usikkerhedsberegning.

Næste kursus afholdes 5., 6. og 7. februar 2019.

Tilmelding og Spørgsmål:

Trescal A/S

Jan F. Wrang

Tel: +45 8720 6969
Mobile: +45 4018 7055

E-mail: jan.wrang@trescal.com


Grundlæggende usikkerhedsberegning efter BIPM-metoden

Kursusformål:

Kurset skal sætte deltagerne i stand til at udarbejde usikkerhedsbudgetter for kalibrering.

Sporbarhedsbegrebet gennemgås, ligesom kravene til kalibrering i

såvel Danmark som det øvrige Europa.

Kurset kræver ingen specielle forkundskaber til emnet, men et vist kendskab til

måleteknik vil være en fordel.

Følgende vil blive gennemgået på kurset: 

sporbarhedskæden

DANAK-ordningen

usikkerheder efter BIPM-metoden, herunder:

forudsætninger for usikkerheder

statistiske metoder

fordelingsmetoder

kombination af usikkerheder

vurdering af måleresultater

instrumentspecifikationer

udformning af certifikater

overføring af certifikatets usikkerheder

kalibreringsprincipper.

Varighed:

2 dage, kl. 8.30 - 16.00.

Kurset afholdes på:

> TrescalA/S
    Mads Clausens Vej 12
    8600 Silkeborg

Pris for kursus ekskl. moms:

> Kr. 6.995,00 pr. person.


Usikkerhedsberegning og statistiske metoder

Kursusformål:

Kurset skal sætte deltagerne i stand til at udarbejde usikkerhedsbudgetter, samt ved

hjælp af matematiske metoder vurdere værdien af måleresultater.

Usikkerhedsberegningerne tager udgangspunkt i BIPM metoden, der diskuteres og

vurderes i forhold til andre metoder. Kurset forudsætter kendskab til

matematik og måleteknik.

Følgende vil blive gennemgået på kurset: 

sporbarhedsbegrebet

introduktion til BIPM metoden

usikkerheder efter BIPM metoden

TYPE A og TYPE B usikkerheder - herunder

statistiske metoder

fordelingsfunktioner

kombination af måleresultater med forskellig "kvalitet", herunder Vægtet middel

vægtet usikkerhed

matematisk behandling af måleresultater, herunder Lineær regression

mindste kvadraters metode

eksempler

fastlæggelse af kalibreringsintervaller

sammensatte målinger og korrelationer.

Varighed:

3 dage, kl. 8.30 - 16.00.

Kurset afholdes på:

Trescal A/S
    Mads Clausens Vej 12
    8600 Silkeborg

Pris for kursus ekskl. moms:

Kr. 9.995,00 pr. person.