Usikkerhedsberegning og statistiske metoder

Usikkerhedsberegning og statistiske metoder

Kursusformål:

Kurset skal sætte deltagerne i stand til at udarbejde usikkerhedsbudgetter, samt ved

hjælp af matematiske metoder vurdere værdien af måleresultater.

Usikkerhedsberegningerne tager udgangspunkt i BIPM metoden, der diskuteres og

vurderes i forhold til andre metoder. Kurset forudsætter kendskab til

matematik og måleteknik.

Følgende vil blive gennemgået på kurset: 

> sporbarhedsbegrebet

introduktion til BIPM metoden

usikkerheder efter BIPM metoden

TYPE A og TYPE B usikkerheder - herunder

statistiske metoder

fordelingsfunktioner

kombination af måleresultater med forskellig "kvalitet", herunder Vægtet middel

vægtet usikkerhed

matematisk behandling af måleresultater, herunder Lineær regression

mindste kvadraters metode

eksempler

fastlæggelse af kalibreringsintervaller

sammensatte målinger og korrelationer.

Varighed:

3 dage, kl. 8.30 - 16.00.

Kurset afholdes på:

> Trescal A/S
    Mads Clausens Vej 12
    8600 Silkeborg

Pris for kursus ekskl. moms:

> Kr. 9.995,00 pr. person.