Usikkerhedsberegning og statistiske metoder

Usikkerhedsberegning og statistiske metoder

Kursusformål:

Kurset skal sætte deltagerne i stand til at udarbejde usikkerhedsbudgetter, samt ved

hjælp af matematiske metoder vurdere værdien af måleresultater.

Usikkerhedsberegningerne tager udgangspunkt i BIPM metoden, der diskuteres og

vurderes i forhold til andre metoder. Kurset forudsætter kendskab til

matematik og måleteknik.

Følgende vil blive gennemgået på kurset: 

> sporbarhedsbegrebet

> introduktion til BIPM metoden

> usikkerheder efter BIPM metoden

> TYPE A og TYPE B usikkerheder - herunder

> statistiske metoder

> fordelingsfunktioner

> kombination af måleresultater med forskellig "kvalitet", herunder Vægtet middel

vægtet usikkerhed

> matematisk behandling af måleresultater, herunder Lineær regression

> mindste kvadraters metode

> eksempler

> fastlæggelse af kalibreringsintervaller

> sammensatte målinger og korrelationer.

Varighed:

3 dage, kl. 8.30 - 16.00.

Kurset afholdes på:

Trescal A/S
    Mads Clausens Vej 12
    8600 Silkeborg

Pris for kursus ekskl. moms:

> Kr. 9.995,00 pr. person.

Contact:

Jan F. Wrang
   Sales Director Scandinavia
   Tel: +45 8720 6969
   Mobile: +45 4018 7055
   @: jan.wrang@trescal.com