Consulting en technische opleidingen.

Door onze technische expertise in metingen en onze kennis van kalibratie-apparatuur, kunnen wij u helpen met de implementatie en optimalisering van uw industriële processen, de certificering van uw producten en diensten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gezondheid, veiligheid, zekerheid, milieubescherming, etc.

U heeft te maken met een continu veranderend technologisch landschap en steeds toenemende economische beperkingen. Onze expertise helpt u alle stappen van het industriële proces (ontwerp, test, productie, controle, levering) te doorlopen met de volgende diensten:

  • Controles en technische beoordelingen volgen de kwaliteits- en meetnormen voor kalibratie voor meerdere terreinen en testen.
  • Technologische en normatieve ondersteuning, schrijfprocedures, ontwikkeling van een onderhoudsplan
  • Metrologische bevestiging van meetsystemen
  • Selectie en aanschaf van meetinstrumenten: aanschaf van nieuwe of gerenoveerde apparatuur, verhuur
  • Kalibratie-training betreffende gebruik en onderhoud van meetapparatuur

> Asset Management : meer informatie over onze asset management-diensten
> Kalibratie-training : meer informatie over het Trescal-instituut