Sergey

SERGEY

TECHNICUS  

Sergey Pasechnikov diende 5 jaar in het Amerikaanse leger waar hij werkte als specialist in het testen van apparatuur, inspecties en diagnostiek, en zijn eerste ervaring opdeed in elektronische metrologie. Daarna besloot hij te werken in een particulier dimensionaal laboratorium, dat in 2011 tot de Trescal Groep toetrad. Sergey is een erkend deskundige geworden in het dimensionale vakgebied. Hij heeft al vele technici opgeleid en zijn ervaringen met andere laboratoria in de VS gedeeld. Volgens hem vereist de "dimensionale kalibratie van apparatuur een goede kennis van fysische verschijnselen en bepaalde mentale vaardigheden die specifiek zijn voor het technische vak." Zijn filosofie is gebaseerd op het idee dat elke taak beter, sneller en makkelijker kan worden uitgevoerd als je het begrijpt en alle kneepjes van het vak onder de knie hebt.