Juridische informatie

Deze website is gecreëerd door de onderneming Trescal SA.

 

Maatschappelijke naam : TRESCAL SA

Handelsnaam: Trescal

Maatschappelijke zetel : Parc d'Affaires SILIC - 8, rue de l'Estérel - BP 30441 94593 Rungis Cedex - Frankrijk

Kapitaal : 4 341 950 euros

RCS : RCS CRETEIL B 562 047 050

Telefoon : +33 (0) 1 56 70 36 36

E-mail : france@Trescal.com

Editorial director : Olivier Delrieu

Chief editor : Catherine Bourdoncle

 

Deze website wordt gehost door OVH.

Maatschappelijke naam: OVH SAS

Adres : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

RCS : RCS Lille Métropole 424 761 419 00045

Telefoon: +33 (0) 9 72 10 10 10

 

Financière Esterel (onder de merknaam "Trescal" of "wij") verleent bezoekers en gebruikers toegang tot deze website op basis (en afhankelijk) van uw goedkeuring van de onderstaande voorwaarden.

Trescal verleent u hierbij een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om deze website uitsluitend voor interne doeleinden te openen, te downloaden en te gebruiken.

We mogen naar eigen goeddunken en op elk moment aan deze website gekoppelde diensten toevoegen, schrappen of wijzigen of deze licentie stopzetten. Alle materialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de configuraties, weergaves, schermen en alle informatie die op deze website verschijnt of in verband hiermee wordt weergegeven of die door Trescal op deze website wordt geplaatst, worden beschermd door de relevante wetten.

Trescal bezit, reserveert en behoudt alle eigendomsrechten in verband met deze website en haar materialen, inclusief de auteursrechten.

De handelsmerken, dienstmerken, handelsbenamingen, logo’s en andere aanduidingen van oorsprong, met inbegrip van maar niet beperkt tot de domeinnaam van Trescal, die op deze website worden weergegeven, zijn gedeponeerde en niet gedeponeerde handelsmerken van Trescal of van derden die aan Trescal het recht hebben verleend om deze handelsmerken in deze site te gebruiken. Niets dat hierin is vervat, mag worden opgevat als zou het aan de browser of gebruiker een licentie of recht verlenen om een op deze site weergegeven handelsmerk zonder de schriftelijke toestemming van Trescal of de betreffende derde te gebruiken.

Trescal en/of derde contentverstrekkers blijven eigenaar van de informatie op deze website en gebruikers verwerven geen enkel eigendomsrecht door informatie af te drukken of te downloaden of door gebruik te maken van de functionaliteiten van de website. Trescal neemt voor uw comfort koppelingen naar andere sites op en ook kunnen er vanuit andere sites, al dan niet gekend door Trescal, koppelingen naar deze site worden opgenomen.

Trescal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een site waarnaar of van waaruit een dergelijke koppeling gemaakt is en deze koppelingen impliceren geenszins dat Trescal deze site, de hierin beschreven producten of diensten of de eigenaar ervan sponsort, een licentie toekent of goedkeurt of dat ze hiermee op enige andere wijze verbonden zou zijn of dat Trescal aan de gekoppelde site de toestemming zou hebben gegeven om handelsmerken, handelsbenamingen, logo’s of andere aan een handelsmerk of auteursrecht onderworpen materialen van Trescal te gebruiken.

Voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens en over uw gebruik van onze site verwijzen we u graag naar de Privacyverklaring. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan Frans recht. De Franse rechtbanken zijn bevoegd om vorderingen in verband met het gebruik van deze website te beoordelen.

 

Privacyverklaring

Uw privacy en de beveiliging van uw gegevens zijn belangrijk voor ons. Het beleid van Trescal is erop gericht om de privacy van de gebruikers van deze website te respecteren en te beschermen.

 

> Lees onze Privacyverklaring