Angajament Instituţional

Trescal se implică în organizaţiile de standardizare metrologică din ţările în care ne desfăşurăm activitatea. De asemenea, sprijinim organizaţiile industriale din sectoarele în care avem expertiză.
ee ORGANIZAŢIA ee IMPLICAREA ANGAJAŢILOR GRUPILI TRESCAL

Cofrac
Comité Français d’Accréditation

> Membrii activi
> Expertiză tehnică

AFNOR
Association Française de Normalisation

> Membru al comisiei de metrologie 
> Membru al comisiei de calitate 
> Expertiză şi contribuţii la grupurile de lucru 

UNM
Union de Normalisation Mécanique

> Membru al comisiei de standardizare 
> Expertiză tehnică

CFM
Collège Français de Métrologie

> Membru în consiliul de administraţie
> Expertiză tehnică
> Expertiză şi contribuţii la grupurile de lucru 
 

BNAE
Bureau de Normalisation de
l’Aéronautique et de l’Espace

> Membru al comisiei de normalizare 
> Expertiză şi contribuţii la grupurile de lucru

SIMTEC
Syndicat de l’instrumentation de
Mesure, du Test et de la Conversion
d’Énergie dans le domaine de
l’Électronique

> Membru în consiliul de administraţie 
> Vice-Preşedinte al comisiei de întreţinere 
> Membru al comisiei de comunicare 
> Membru al comisiei de resurse umane
> Expertiză şi contribuţii la grupurile de lucru

GIFAS
Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiales

A2LA
American association for laboratory accreditation

> Membru în consiliul de administraţie 
> Evaluator
> Membru al comisiei consultative de măsurare 
> Preşedinte al consiliului pentru criterii

NCSL International
National conference of standards laboratories

> Membru în consiliul de administraţie 
> Preşedinţie
> Coordonator de regiune

VDI
Verein Deutscher Ingenieure

belab
ASSOCIATION DES Laboratoires d'étalonnage

FLAG
Flemish aerospace group

FENELAB
ASSOCIATION des laboratoires d'étalonnage

FHI
Federation des entreprises technologiques

DPLE
danish primary laboratory for electricity

>Laborator primar domeniul curent alternativ
> Laboratorul danez de standarde pentru curent alternativ şi mărimi radiofrecvenţă 

FVM
Danish society for engineering metrology

ENAC
ENDIDAD national de acreditation