Consultanţă, asistenţă tehnică şi formare profesională

Expertiza noastră tehnică în domeniul măsurarii şi know-how-ul nostru privind serviciile de etalonare si verificare ne oferă competenţa necesară pentru a furniza clienţilor noştrii asistenţă şi consultanţă în ceea ce priveşte implementarea şi optimizarea proceselor industriale, certificarea produselor şi serviciilor dumneavoastră, în acord cu cerinţele definite în standardele şi regulamentele referitoare la sănătate, siguranţă, securitate, mediu, etc.

Pentru a face faţă provocărilor impuse de un peisaj tehnologic în continuă evoluţie şi a unor constrângeri economice tot mai mari, expertiza noastră vă asistă pe parcursul tuturor etapelor necesare procesului industrial (proiectare, testare, fabricaţie, control, livrare) prin intermediul următoarelor servicii :

  • Audituri şi evaluăril tehnice în conformitate cu standardele aplicabile din domeniul metrologiei 
  • Asistenţă tehnologică şi normativă, elaborarea de proceduri, dezvoltarea unui plan de întreţinere
  • Confirmarea metrologică a sistemelor de măsurare
  • Selectarea, achiziţionarea şi punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare şi monitorizare 
  • Formarea profesională în domeniul metrologiei, utilizarea şi întreţinerea echipamentelor de măsurare şi monitorizare 

> Gestionarea parcului de echipamente: aflaţi mai multe despre serviciile noastre de gestionare a parcului de echipamente 
> Formarea Profesională : aflaţi mai multe despre Institul Trescal

Calibration training and consultancy