Etalonare si verificare

Trescal oferă servicii de verificare, etalonare şi de încercare în conformitate cu procedurile definite in sistemul de management  al calităţii certificat conform ISO 9001: 2008 ISO 9001 “Sisteme de management al calităţii - Cerinţe” completate cu exigenţe normative din domeniul metrologiei, în particular:
  • ISO/CEI 17025:2005 “Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări,”
  • ISO 10012: “Cerinţe pentru procesele de măsurare şi echipamentele de măsurare”
  • ISO/CEI Ghidul 98-3 (GUM) “Ghid pentru exprimarea incertitudinii de măsurare”
  • ISO/CEI Ghidul 99 (VIM) “Vocabular internaţional de metrologie – Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociaţi (VIM)”

 

Trescal oferă servicii de etalonare, verificare şi încercare în laboratoarele sale sau la sediul clientului

Acreditările, atestările şi certificările noastre garantează trasabilitatea rezultatelor măsurărilor la Sistemul Internaţional de unităţi  (SI) prin intermediul  laboratoarelor membre Euramet (LNE, NPL, PTB…) pentru Europa, NIST sau NRC pentru America de Nord, şi orice Institut Naţional de Metrologie care este semnatar al acordurilor internaţionale CIPM MRA (Aranjamentul de Recunoaştere Mutuală) în domeniul măsurărilor.

Vezi acreditările noastre

 

Trescal pune la dispoziţie o ofertă tehnică completă privind domeniul mărimi electrice, timp-frecvenţă, mărimi mecanice şi fizice. În plus, Trescal oferă servicii specializate cum ar fi:

  • Caracterizarea incintelor de temperatură, climatice sau a cuptoarelor
  • Maşini de testare a forţei şi durităţii
  • Măsurarea dimensională şi controlul pieselor mecanice (măsurări tridimensionale, dispozitive optice, dispozitiv de urmărire cu laser, ... )
  • Metrologie legală (cântare)
  • Instalarea traductoarelor tensiometrice, măsurare şi testare

Know-how-ul nostru are la bază o experienţă de peste 30 de ani combinată cu o politică ambiţioasă de investiţii strategice, formare profesională şi o organizare dedicată specificului industrial. Acest lucru ne permite să vă oferim soluţii personalizate adaptate cerinţelor şi exigenţelor dumneavoastră din domeniul  măsurarii şi metrologiei.

Dimensional measurement calibration shims at Trescal