Inovaţie

Ţinând cont de evoluţiile ştiinţifice şi a cerinţelor tehnice în continuă creştere la nivelul pieţei, Trescal a făcut din inovaţie o prioritate.

Supervizată de divizia corporativă tehnică, inovaţia în cadrul Trescal este multiplă şi implementată cu succes datorită studiilor aferente tehnicilor de măsurare, echipamentelor, gestionării datelor şi formării profesionale a personalului. 

CERCETARE ŞI DEZVOLTARE/ INDUSTRIALIZARE 

Trescal dezvoltă proiecte de cercetare şi dezvoltare prin mijloace proprii şi prin intermediul organismelor de cercetare ale terţelor părţi:

 • Participarea la Programul european de cercetare metrologică (EMRP) şi la Programul european pentru inovare şi cercetare în domeniul metrologiei (EMPIR) (in domeniile: electric, vid şi presiune) gestionate de EURAMET, Asociaţia Europeană a Institutelor Naţionale de Metrologie.
 • Dezvoltarea de unelte mecanice instrumentate în parteneriat cu companii industriale de  marcă în domeniul aeronautic.
 • Implementarea şi acreditarea metodelor de măsurare a densităţii lichidelor 
 • Proiectarea de bancuri de testare pentru măsurarea cuplului de torsiune dinamic 
 • Dezvoltarea de soluţii de etalonare pentru măsurarea lungimilor mari (dispozitive de urmărire cu laser)
 • Implementarea şi acreditarea sistemelor de măsurare a tensiunilor foarte înalte 
 • Dezvoltarea de sisteme software pentru automatizarea operaţiunilor de etalonare
 • Studierea şi dezvoltarea sistemelor robotizate de măsurare pentru instrumente mecanice şi electrice.

GESTIONAREA PROCESELOR ŞI A PARCULUI DE ECHIPAMENTE

Dezvoltarea de metodologii şi instrumente (cum ar fi ADVESO, software IT) pentru gestionarea dinamică a dotărilor de ultimă generaţie care includ următoarele:

 • Baza de date a echipamentelor (TML: baza de date aferentă Bibliotecii Principale Trescal (Trescal Master Library))
 • Gestionarea dinamică a parculu de echipamente (EMS: Soluţii de Gestionare a Echipamentelor)
 • Intervalele de confirmare metrologică (OiCM: Optimizarea intervalelor de confirmare metrologică)
 • Procesele de măsurare în conformitate cu standardul ISO 10012 

STANDARDIZARE/ ACREDITARE

Trescal îşi aduce contribuţia la standardizarea metodelor de etalonare şi la recunoaşterea acestora prin participarea sa activă în cadrul organizaţiilor naţionale şi internaţionale (ISO, DIN, AFNOR, A2LA, UKAS, DANAK, NCSLI, CFM…):

 • Principii generale
 • Programe de etalonare
 • Metode de măsurare
 • Standarde
 • Ghiduri de implementare

 

Innovation in calibration and metrology for Trescal

 

Development of the optimisation method intervals metrological confirmation