Arbeta hos oss

Välkommen till Trescals karriärcenter

EN STARK IDENTITET

Trescal vill utveckla starka och långvariga relationer som baseras på teknisk och mänsklig spetskompetens.

För Trescal betyder spetskompetens att kunna erbjuda ett starkt mervärde i hanteringen av mättekniska instrument, tack vare ett målmedvetet och erfaret team av yrkeskompetenta medarbetare och en organisation som förenar styrkan av en internationell företagsgrupp med servicenärheten på lokal nivå.

Trescals framgångar bygger på välutbildade team som förenas av gemensamma metoder. För att vara rustad för framtidens utmaningar möjliggör Trescal en utveckling av ansvarsområdet inom den aktuella befattningen, för var och en av sina medarbetare som är beredd att arbeta hårt, genom att erbjuda utbildningar vid Trescal Institute.

Hos Trescal är skapar varje anställd sin egen utveckling av befattning och karriär. Våra anställda bidrar till att skapa förtroende och tillfredsställelse hos våra kunder samt till att skapa våra olika företags entreprenörsanda, och på så vis bidrar var och en till koncernens identitet.

VÅRA ÅTAGANDEN GENTEMOT VÅRA TEAM:

  • Skapa en givande och etisk arbetsmiljö

  • Mäta prestation på ett standardiserat sätt för att kunna belöna varje medarbetares prestation

  • Identifiera, känna igen och utveckla expertis

  • Regelbundet vidareutbilda våra medarbetare för att skapa ett lärande företag.

 

STUDERANDE

Om du är intresserad av en praktikplats med ansvarsfulla arbetsuppgifter erbjuder vi sex-månaders praktiktjänster inom ett antal områden (affärsutveckling, leverantörskedja, IT, produktion, administrativ granskning, kommunikation, sammanslagning och förvärv av företag).

NYUTEXAMINERADE STUDENTER

Vi letar efter unga nyutexaminerade studenter inom administrativ granskning och affärsutveckling för fast anställning eller till VIE-tjänster (International volunteer program) i Europa eller USA.

TEKNIKER

Inom det här området finns det många karriärmöjligheter, så därför ber vi dig att skicka oss ditt CV om du är tekniker och specialiserad inom ett av våra expertområden (dimensionsbestämning, mekanisk mätning, läckagevolym, fysisk volym, mätning av tryck, kraft, gasflöden, temperatur, hygrometri, fotometri, elektrisk mätning, accelerometri, RF och mikrovågsmätning, hyperfrekvens, tele- och radiokommunikation, radiometri eller radionavigation).

> Klicka på följande länk för att se våra jobberbjudanden. 

Vårt företags HR-team granskar ditt CV för att ta kontakt med dig genom en av våra personalavdelningar på lokal nivå.

 

Teknisk expertis, förträfflighet och yrkeskompetens: Om du delar våra värderingar, kom och bli en av oss!