Enrico - Försäljning

Enrico

FÖRSÄLJNING

Enrico Wolf började sin karriär på ett "explosivt" sätt hos Weco, Tysklands ledande företag inom pyroteknik, där han bland annat upptäckte sitt intresse för tekniskt ingenjörskap. År 2005, i anslutning till studierna, gav sig Enrico direkt in på området mätteknik hos företaget MWQ GmbH, med en tjänst där han fungerar som CEO:s högra hand. Denna befattning var idealisk för att upptäcka affärsverksamheten vilket gav honom möjligheten att snabbt utvecklas till försäljningschef. Under 2010 genomfördes en omorganisering av Trescal i Europa och Enrico tilldelades befattningen försäljningschef på Trescal Germany, utöver positionen som IT-chef. Denna dubbel roll visade sig vara en tillgång för att utforma kontrakt som kräver transnationella samarbeten inom Trescals team. "I vårt jobb är det alltid viktigt att utöka sin kunskap. Trescal erbjöd mig ansvarsområden som gav mig möjlighet att utveckla min yrkesbana på många olika sätt."