Flyg- och rymdindustri

FLYG-OCH RYMDINDUSTRI

Växelkursen mellan euro och dollar, ökande brist på resurser och somliga råmaterial, intensiv konkurrens på grund av ett litet antal aktörer, produktionsutflyttning, framtidsteknik, nya begränsningar på grund av nytillkomna miljöregleringar, begränsning av växthusgaser ... Förståelse för dessa förändringsprocesser tillsammans med moderniseringen av den industriella organisationsformen kommer att leda till nya tjänsteleverantörer som kan ta itu med omvandlingarna på dessa tekniska, ekonomiska och geografiska områden.

Kalibreringstjänster, som ofta utförs av underleverantörer kan inte undantas från den här processen. Av den anledningen är det viktigt att välja en partner av tillräcklig storlek och strukturell kapacitet som har förmågan att förstå en industrisektors specifika behov. Partnern måste ha kompetens att utföra en förvaltning av tillgångar och processer, samt att rådgiva vid anskaffning av utrustning och programvara för mätdonshantering. Dessutom måste partnern kunna utföra granskningar, kalibreringar, reparationer och MOC-tjänster (Maintained in Operational Condition) med en pris- och kvalitetsnivå som är i linje med behoven hos marknadens aktörer.

VÅR EXPERTIS INOM FLYG- OCH RYMDINDUSTRIN

  • Hantering av kontrakt samt granskningar utförs av ett särskilt team.
  • Integration av flyg- och rymdsektorns operativa- och organisationsmässiga anspråk och begränsningar sker tack vare ett flexibelt och lyhört team.
  • Vi täcker ett betydande antal tekniska områden, inkluderande radionavigation, radiofrekvenser, atmosfäriskt tryck osv.
  • Över 20 års erfarenhet av utrustning för flyg- och rymdindustrin.
  • Övervakning av mätinstrumentens driftskostnader
  • Reducering av ägandekostnaderna med upp till 15 % tack vare dynamisk hantering och optimering av utrustningsuppsättningen
  • Skräddarsydd logistik (upphämtning av utrustning från kunden)
  • Heltäckande expertis inom referenser och standarder för flyg- och rymdsektorn
(AS 9100, EN 9100, JIS Q 9100, FAA, EASA, NADCAP, BNAE …)

VÅRA KUNDER:

Aerocontrolex • Aerolia • Agusta • AIA • Airbus • Air France •A rmée de l’Air •
Astrium • Böhler • Bombardier • Cassidian • CNES • Cobham • Daher Socata •
Dassault Aviation • Dassault Falcon Services • DCNS • DGAC • Dutch Air Traffic
Control • EADS • Eaton Aerospace • Eurocopter • European Space Agency • Fokker
• GE Aviation • General Dynamics • Goodrich • Groupe Thales • Hexcel • Honeywell
Aerospace • Jean Gallay • OTAN • Qinetiq • Rockwell Collins • Rolls-Royce • Rolls
Wood Group • Royal Air Maroc • Sabena • Safran • Sagem • SENER• Snecma
Services • Sogerma Services • Sonaca • Tarom • Thales Alenia Space • Zodiac

Pictures copyrights: ©Trescal