Fokus på industrisektorer

Tack vare vår fackkunskap och våra ackrediteringar inom en mängd olika områden kan vi erbjuda ett brett utbud av tjänster som uppfyller krävande industriers specifika behov: flygindustri, rymdindustri, bilindustri, transportindustri, elektronisk industri, telekommunikationsindustri, försvarsindustri, varvsindustri, energiindustri, kemisk industri eller läkemedels industri ....

UPPTÄCK VÅRA SPECIFIKA TEKNISKA KUNSKAPER INOM FÖLJANDE INDUSTRISEKTORER:

FLYG- OCH RYMDINDUSTRI

BILINDUSTRI

VÅRT UTBUD FÖR LÄKEMEDEL OCH KOSMETISK INDUSTRI