Innovation

Mot bakgrund av vetenskapliga utvecklingen och de ökande tekniska krav, har Trescal prioriterat innovation

Innovationer övervakas av gruppens tekniska avdelning. De utförs inom en mängd olika områden och implementeras tack vare förnyelser i mätteknik och utrustning, inom datahantering och fortbildning av personalen. 

FORSKNING OCH UTVECKLING / INDUSTRIALISERING 

Trescal stödjer R&D projekt inom koncernen och genom tredje parts forskningsorgan:

 • Deltagande i Europeiska forskningsprogrammet för metrologi (European Metrology Research Program, EMRP) och European Metrology Program for Innovation and Research (EMPIR) (inom områden för el, vakuum och tryck) övervakat av EURAMET, European Association of National Metrology Institutes.
 • Utveckling av instrumentutrustade mekaniska verktyg i partnerskap med ledande tillverkare inom luftfartsteknik.
 • Implementering och ackreditering av mätmetoder för vätskors densitet.
 • Utveckling av testbänkar för mätning av dynamiska vridmoment.
 • Utveckling av kalibreringslösningar för mätningar över lång tid (lasermätning).
 • Implementering och ackreditering av mätsystem för mycket hög spänning
 • Utveckling av mjukvarusystem som automatiserar kalibreringsåtgärder.
 • Forskning och utveckling av robotiserade mätsystem för mekaniska och elektriska instrument.

 

STANDARDISERING / ACKREDITERING

Trescal bidrar till standardisering och erkännande av kalibreringsmetoder genom en aktiv medverkan i nationella och internationella organisationer (ISO, DIN, AFNOR, A2LA, UKAS, DANAK, NCSLI, CFM …):

 • Allmänna principer
 • Kalibreringsprogram
 • Mätmetoder
 • Standarder
 • Riktlinjer för implementering

FÖRVALTNING AV PROCESSER OCH TILLGÅNGAR

Utveckling av metodik och verktyg (såsom ADVESO, IT mjukvara) för att skapa den senaste generationens dynamiska tillgångsförvaltning, som exempelvis följande:

 • Utrustningsdatabas (TML: Trescal Master Library database)
 • Dynamisk tillgångsförvaltning (EMS: Equipment Management Solution)
 • Intervals of metrological confirmation (OiCM: Optimization of the Intervals of Metrological Confirmation)
 • Mätprocedurer som följer ISO 10012 standarden