Institutionella uppdrag

Trescal är involverad i utvecklingen av metrologiska standarder i de länder där företaget bedriver verksamhet. Vi hjälper även industriorganisationer inom områden där vi har expertkunskap.
ee ORGANISATION ee ENGAGEMAN  BLAND TRESCALS ANSTÄLLDA

Cofrac
Comité Français d’Accréditation

> Aktivt medlemskap

> Teknisk expertis

AFNOR
Association Française de Normalisation

> Ledamot i den mättekniska kommittén
> Ledamot av kvalitetskommittén
> Expertis och medverkan i arbetsgrupperna

UNM
Union de Normalisation Mécanique

> Ledamot av standardiseringskommittén
> Teknisk expertis

CFM
Collège Français de Métrologie

> Ledamot i styrelsen
> Teknisk expertis
> Experter och medlemskap i den tekniska kommittén
> Expertis och medverkan i arbetsgrupperna

BNAE
Bureau de Normalisation de
l’Aéronautique et de l’Espace

> Ledamot i normaliseringskommittén
> Expertis och medverkan i arbetsgrupperna

SIMTEC
Syndicat de l’instrumentation de
Mesure, du Test et de la Conversion
d’Énergie dans le domaine de
l’Électronique

> Ledamot i styrelsen
> Vice ordförande i underhållskommittén
> Ledamot av kommunikationskommittén
> Ledamot av HR-kommittén
> Expertis och medverkan i arbetsgrupperna

GIFAS
Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiales

A2LA
American association for laboratory accreditation

> Ledamot i styrelsen
> Bedömare/Utvärderare
> Ledamot i den rådgivande kommittén för mätning

> Ordförande för kriterierådet

NCSL International
National conference of standards laboratories

> Ledamot i styrelsen
> Ordförandeskap
> Regional samordnare

VDI
Verein Deutscher Ingenieure

belab
ASSOCIATION DES Laboratoires d'étalonnage

FLAG
Flemish aerospace group

> Medlemskap

FENELAB
ASSOCIATION des laboratoires d'étalonnage

> Medlemskap

FHI
Federation des entreprises technologiques

> Medlemskap

DPLE
danish primary laboratory for electricity

> Primary Laboratory within AC Electricity
> Danish Standards Laboratory AC and RF Quanties

FVM
Danish society for engineering metrology

> Medlemskap

ENAC
ENDIDAD national de acreditation