Kalibreringstjänster

Trescal erbjuder verifierings-, kalibrerings- och testmätningstjänster som är ackrediterade eller certifierade i enlighet med ISO/IEC 17025-standarden "Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier" och ISO 9001 "Ledningssystemstandard för kvalitetsprocesser i ett företag" som inkluderar normativa system- och mättekniska kvalitetsreferenser såsom:
  • ISO 10012: "Ledningssystem för mätning – Krav på mätprocesser och mätutrustning"
  • ISO/IEC Guide 98-3 (GUM) "Guide to the Expression of Uncertainty of Measurements"
  • ISO/IEC Guide 99 (VIM) "International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms"
  • Trescal erbjuder sina verifierings-, kalibrerings och mätningstjänster i sina laboratorier som är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 standarden eller vid ditt företags inrättningar.

 

Våra ackrediteringar garanterar att kalibreringsresultaten är spårbara för International Systems of units (SI) genom förmedlingen av Euramet laboratories för Europa (LNE, NPL, PTB …), NIST eller NRC för Nordamerika och varje nationellt mättekniskt institut som följer och har skrivit på de internationellt giltiga CIPM MRA (Mutual Recognition Arrangement) avtalen inom mättekniska områden.

Läs om våra ackrediteringar

 

Trescal erbjuder vittomspännande tekniska tjänster för elektriska, mekaniska och fysiska mätningar. Därutöver erbjuder Trescal specialiserade tjänster i relation till mätteknik:

  • Värme och testning (testkammare, ugnar)
  • Kraft- och hårdhetsmätningsmaskiner
  • Dimensionsmätning och inspektion av föremål, delar och
  • Produkter (CMM, optisk eller laser)
  • Legal metrologi (massa)
  • Installation av trådtöjningsgivare, testmätning

Vår kunskap baseras på över 30 års erfarenhet. Vi kombinerar en ambitiös investeringsstrategi och kalibreringsutbildning med en målmedveten industriell organisation. Det ger oss möjlighet att erbjuda skräddarsydda lösningar som är anpassade till ditt företags mätningsprocesser.