Konsulttjänster, teknisk support och utbildning

​Vår tekniska kompetens inom kalibrering och mätteknik ger oss de verktyg vi behöver för att assistera företag med implementering och optimering av deras processer. Samt för certifieringen av deras produkter och tjänster i enlighet med gällande bestämmelseroch krav, exempelvis avseende hälsa, skydd, säkerhet, miljö osv.

För att bistå ditt företag med att upprätthålla den nödvändiga anpassningsförmågan på tekniska områden som befinner sig i ständig utveckling och med allt strängare ekonomiska krav, hjälper dig våra experter genom alla steg som tillhör den industriella processen (utveckling, testning, tillverkning, leverans) med hjälp av följande tjänster:

  • Kontroller och tekniska bedömningar som följer kvalitets- och mätningsstandarder för kalibrering och tester.
  • Teknisk och normativ support, beskrivning av procedurer, utveckling av en underhållsplan
  • Metrologisk bekräftelse av mätsystem
  • Val och anskaffning av mätinstrument: inköp av ny eller nyservad utrustning, uthyrning
  • Kalibreringsutbildningar om användning och underhåll av mätutrustning

> Asset management: lär dig mer om våra tjänster för Asset management
> Kalibreringsutbildning: lär dig mer om Trescal Institute