Läkemedel och kosmetik industri

LÄKEMEDEL OCH KOSMETIK INDUSTRI

Det ökade antalet standarder och normer såsom exempelvis Pharmacopoeia, GMP, ISO 22716 med flera, samt striktare krav och restriktioner inom sektorn och tillhörande inspektioner av behöriga organisationer (FDA, ANSM, EMEA …) innebär att man måste vara fullständigt insatt i alla aspeker som rör provtagningar: relevans, spårbarhet, osäkerhet osv.

Den höjda kravnivån har lett till kalibreringsbehov som i sin tur kräver anlitande av specialister för hantering av mätprocesser och procedurer. Trescals tekniska kunskaper inom hela tjänsteområdet (kalibrering, granskning, kvalificering och underhåll) som är nödvändiga för både instrument och metoder, betyder att vi har genuin kompetens för att bistå våra kunder och leverera verklig expertis i hanteringen av deras kalibreringsprocesser.

VARFÖR VÄLJ A TRESCAL?

  • Hantering av kontrakt samt granskningar utförs av ett särskilt team.
  • Integration av operativa och organisationsmässiga villkor gällande inom farmaceutisk och kosmetisk industri
  • Stor täckning av mättekniska områden samt tillhörande teknisk expertis
  • Ett brett verksamhetsområde (kalibrering, preventivt/justerande underhåll, kvalificering) som täcker alla steg av kundens processer.
  • Ett brett utbud av kompletterande tjänster (uthyrning, försäljning av utrustning, underleverantörskontrakt, reparationer)
  • Tjänsternas höga kvalitet garanteras av vår mättekniska expertis och branschkunskap samt våra fördjupade kunskaper inom gällande referenser och standarder (GMP, ISO 22716, ISO/IEC 17025, ISO 10012 ...).
  • Vår förmåga att bistå kunden med justering och förbättring av sina kalibreringsprocesser.

VÅRA KUNDER

Air Liquide Santé • Alcon-Couvreur • Aztrazeneca • B.Braun Médical • Beaufour
Ipsen • Bio Rad • Biotehnos • Chanel • Clarins • Colgate Palmolive • Cooper
• Diagnostica Stago • Ethicon • Expanscience • Famar • Fareva • Fournier
Pharma • Fresenius • Galderma • GE Healthcare • Getinge • GlaxoSmithkline
• Guerbet • ICR • Instituto de Angeli • Janssen Cilag • Johnson and Johnson •
L’Oréal • LFB Biomédicaments • Medtronic • Merck Santé • Minakem • Novartis
Pharma • Novo Nordiks • Panpharma • Parfums Givenchy • Pfizer • Philips
Healthcare • Pierre Fabre • Sandoz • Sanofi Pasteur • Sanofi-Aventis • Schering
Plough • Servier Industrie • Shisheido • Siemens Medical • Stryker • Yves
Rocher • Zentiva

Pictures copyrights: ©Trescal