Metrological lexicon

Acceptanskriterier
Inställning
Justerande underhåll
Kalibrering
Konfidensintervall
Kontroll
Mätprocedur
Mätstandard
Mätteknisk bekräftelse
Mätteknisk karaktäristik
Mättekniskt område
Mätutrustning
Referensmätstandard
Reparation
System för hantering av mätningar
Underhåll