Översikt över företagsgruppen

 "Välkommen till Trescal…"

"Vi är en världsomfattande specialist på tjänster inom kalibrering och ”Asset Management”. Vårt uppdrag är att optimera våra kunders industriella prestanda genom att förbättra deras mättekniska processer. Vi är den enda ”One-Stop-Shop” leverantören inom kalibrering och som är oberoende av tillverkare, vi kan garantera ett brett tjänsteutbud inom kalibrering och reparation för ett stort antal märken. Utöver våra tekniska tjänster tillhandahåller vi vår expertkunskap för inköp av mättekniska system och programvaror för lösningar inom ”Asset Management” för våra kunder. 
Trescal erbjuder även tjänster inom teknisk support, utbildning och konsulttjänster. Vi är stolta över att år efter år vara en anlitad partner för globalt ledande företag inom vitt skilda industrigrenar såsom: flygindustri, bilindustri, elektronisk industri, kemisk industri, energiindustri, farmaceutisk industri och telekommunikationsindustri..."

                                                                               Olivier Delrieu, CEO


FÖRETAGSGRUPPENS PROFIL

 • Finns i 24 länder över Europa, USA, Asien och Nordafrika
 • Huvudkontoret är i Paris, Frankrike
 • Ägs av chefer och OMERS, förmånsbestämd pensionsplan för kommunal anställda i provinsen Ontario, Kanada

NYCKELTAL

€ 340.000.000 omsättning 

+140 laboratorier inklusive ett nationellt referenslaboratorium (anslutet till National Metrology Institute of Denmark)

+125 laboratorier hos kunder

+3 700 anställda

50 000 kunder

+3 300 000 kalibreringar per år, varav 27 000 reparationer av 150 000 instrumenttyper av 20 000 olika märken

 

HISTORISK UTVECKLING

 • 1999 – Air Liquide lanserar sin kalibreringsverksamhet efter inköp av företaget Metrotech (Frankrike)
 • 2004 – Air Liquidues avdelning för kalibreringstjänster får namnet Trescal efter integrationen av flertalet förvärv i Europa
 • 2007 – Trescal blir ett oberoende företag
 • 2011 – Företagsförvärven av Dynamic Technology i USA och Antech Engineering i Storbritannien följs av förvärven av Stork Intermes i Belgien och Nederländerna
 • 2013 – Förvärv av Aeroflex TES i Storbritannien och SE Laboratories i Kalifornien (USA)
 • 2014 – Förvärv av ICS och TERC i närheten av Atlanta (USA)
 • 2015 – 40-års jubileum som ackrediterad verksamhet, första och äldsta ackrediteringen i Sverige
 • 2015 – Invigning av laboratoriet i Casablanca (Marocko), förvärv av GenCal i New Jersey (USA) och MEC-Q i Brasilien
 • 2016 – Förvärv i Canada och Mexico
 • 2016 – Förvärv av Mekanotjänst i Örnsköldsvik AB kalibreringsverksamhet i Örnsköldsvik samt förvärv av Kalibreringscentrum i Eskilstuna AB med kalibreringsverksamhet i Eskilstuna
 • 2017 - Trescal utökar sin täckning i USA med två förvärv (Exphil and Acucal), Asien med förvärvet av Pyrometro i Malaysia och ett andra laboratorium i Singapore (L3M) och i Frankrike med förvärvet av A+ Métrologie.
 • 2018 - Trescal stärker i Spanien med förvärvet av Assi, QTI & QTI VALIDACIONES. Trescal fortsätter att växa i Europa med två förvärv i Tyskland Atlas med Copco och Aicher Kalibrierdienst, en i Frankrike med SFINT och Acteam Industries, två i USA med Massachusetts Metrology, RS Calibration, Diamond Technical Services och MATsolutions och en i Brasilien med Vale Balanças. 

EN SAMMANHÄNGANDE STRATEGI

Frost & Sullivan tilldelar Trescal, ett internationellt företag med specialistkunskaper inom mättjänster, inom området Best Practices Award, 2016 års utmärkelse ”Årets leverantör inom kalibrering och reparationstjänster i Europa”. Denna utmärkelse är ett erkännande av Trescals engagemang för tillväxt och investeringar i Europa samt en konsekvent tillämpning av bästa praxis inom branschen.

EN SAMMANHÄNGANDE STRATEGI

År 2013 erhöll Trescal Frost & Sullivan-priset „“2012 European Market Penetration Leadership“ baserat på företagets omfattande produktutbud, dess strategiska förvärv och målmedvetna kundfokus.

SAMHÄLLSANSVAR

Integritet och en etiskt orubblig grundhållning utmärker våra anställdas förhållande till våra kunder och internt inom företaget. Något som vi underbygger och främjar genom att:

 • avböja all form av korruption
 • undvika intressekonflikter
 • strikt efterleva lagar, bestämmelser och regler i varje land
 •  Läs stadgarna här