Programvara för hantering test- /mätutrustning

Trescal erbjuder skräddarsydda lösningar för ert företags test-och mätutrustning.

Vårt onlineverktyg är en programvara för hantering av mätutrustning, ger driftkontroll på olika nivåer, allt från inventering av instrument, övervakning av historik, hantering av kalibrering och underhåll samt hantering av utrustningens tillgänglighet, ända till kostnadshantering för utplacering och ägande.

Trescal har utvecklat verktyg och metoder för support och optimering av sitt utbud av tjänster på flera olika nivåer med hjälp av:

  • Specialiserade IT tjänster för „Asset managment“
  • Lösningar för rationalisering och gemensam användning  av utrustning
  • Optimering av kalibreringsintervall i enlighet med metrologiska standarder (OiCM).

Våra tjänster utförs av specialiserade team vars rekommendationer baseras på målinriktade kontroller som riktar sig mot olika komponenter av själva processen: Identifiering av behov, inventering, planering av kalibrering, underhåll, logistisk och underhåll av databas. Våra lösningar uppfyller kraven av ISO 9001, ISO/IEC 17025 och ISO 10012.