Reparation och underhåll

Trescal erbjuder reparation av test-och mätutrustning.

Vårt erfarna team av ingenjörer och tekniker säkerställer att test och mätutrustning befinner sig i driftsdugligt tillstånd genom att ta hand om underhåll och reparation samt genom att uppmärksamma om utrustningen börjar bli föråldrad. Vår sakkunskap sträcker sig över en mångfald av märken och produkter inom en mängd olika områden.

Underhåll av utrustningsdelar och system kräver teknisk expertis, fördjupad sakkunskap i utrustningens drifts- och mättekniker samt specialiserade diagnosverktyg.

Trescal erbjuder en geografisk täckning som är helt unik och oöverträffad av konkurrenterna, tack vare ett vidsträckt nätverk av specialiserade laboratorier och en målinriktad organisation som möjliggör en gemensam användning av expertis och resurser. För att ytterligare utöka tjänsteutbudet ger Trescal en optimerad utrustningstillgänglighet genom att använda alternativa lösningar för tillgångshantering och genom att erbjuda ersättningsutrustning när den ursprungliga utrustningen inte är tillgänglig, har blivit föråldrad eller när en reparation inte längre lönar sig.

Därutöver har Trescal kompetenser för att utveckla och underhålla tjänster för så väl civila och militära testsystem.

> Läs om vårt Utbud av lösningar för tillgångsförvaltning