Sarah - Trainee

SARAH

TRAINEE

Som en del av gymnasieexamen vid ESIGELEC, som erbjuder en avancerad elektrisk ingenjörsutbildning i Rouen, Frankrike, ville Sarah avsluta med en praktiktjänst hos Trescal. Efter ett antal intervjuer skickades Sarah till USA för en praktiktjänst. Hon arbetade på ett Instrument Knowledge Center, på plats hos en stor biltillverkare. Under praktiktjänstgöringen skapade Sarah funktionskataloger i LabView-programmet från National Instrumentssom är en mjukvara som används vid instrumentering, mättillämpningar och uppdaterade de virtuella instrumentens standard. Sarah utvecklade många färdigheter under praktiken och blev förtrogen med instrumentkalibrering och mätteknik under tiden som hon arbetade med dataprogrammering. När Sarah berättar om sin upplevelse på Trescal säger hon att hon tycker att alla är beredda att hjälpa varandra och uppskattar bra idéer.