Kompetens och ackrediteringar

  • Ackrediterade områden
  • Icke ackrediterade områden

Trescal Kompetens

Österrike

Elektricitet / Magnetism
Tryck / Vakuum
Temperatur
Tid / Frekvens
Visa landets karta Ackrediterad av: ÖKD

Belgien

Dimensionsbestämning
Elektricitet / Magnetism
Massa / Vikt och våg
Tryck / Vakuum
Tid / Frekvens
Vridmoment
Vikt våg (lagenlig mätning)
Termisk- och klimattestning
Visa landets karta Ackrediterad av: BELAC

Brazil

Radiometri / Fotometri
Analysis
Pressure processes and devices tests
Vikt våg (lagenlig mätning)
Testmaskiner (för kraft och hårdhet)
Visa landets karta Ackrediterad av: Inmetro

Canada

Accelerometer
Dimensionsbestämning
Elektricitet / Magnetism
Vätskeflöde
Massa / Vikt och våg
Radiometri / Fotometri
Mekanisk inspektion
Termisk- och klimattestning
Visa landets karta Ackrediterad av: A2LA

Danmark

Dimensionsbestämning
Elektricitet / Magnetism
Vätskeflöde
Massa / Vikt och våg
Tid / Frekvens
Vikt våg (lagenlig mätning)
Visa landets karta Ackrediterad av: DANAK

France

Vätskeflöde
Massa / Vikt och våg
Testmaskiner (för kraft och hårdhet)
Visa landets karta Ackrediterad av: COFRAC

Tyskland

Massa / Vikt och våg
Testmaskiner (för kraft och hårdhet)
Termisk- och klimattestning
Visa landets karta Ackrediterad av: DAKKS

Italien

Accelerometer
Elektricitet / Magnetism
Massa / Vikt och våg
Tryck / Vakuum
Vridmoment
Testmaskiner (för kraft och hårdhet)
Visa landets karta Ackrediterad av: ACCREDIA

Malaysia

Radiometri / Fotometri
Pressure processes and devices tests

Maroc

Elektricitet / Magnetism
Termisk- och klimattestning

Mexico

Dimensionsbestämning
Elektricitet / Magnetism
Tryck / Vakuum
Tid / Frekvens
Termisk- och klimattestning
Visa landets karta Ackrediterad av: EMA

Nederländerna

Dimensionsbestämning
Elektricitet / Magnetism
Massa / Vikt och våg
Tryck / Vakuum
Radiometri / Fotometri
Temperatur
Tid / Frekvens
Vridmoment
Visa landets karta Ackrediterad av: RVA

Rumänien

No skills for this country
Visa landets karta Ackrediterad av: RENAR

Singapore

Dimensionsbestämning
Elektricitet / Magnetism
Massa / Vikt och våg
Tid / Frekvens
Pressure processes and devices tests
Visa landets karta Ackrediterad av: SAC-SINGLAS

Spanien

Elektricitet / Magnetism
Vätskeflöde
Massa / Vikt och våg
Radiometri / Fotometri
Testmaskiner (för kraft och hårdhet)
Termisk- och klimattestning
Visa landets karta Ackrediterad av: ENAC

Sverige

Dimensionsbestämning
Visa landets karta Ackrediterad av: SWEDAC

Schweiz

Dimensionsbestämning
Visa landets karta Ackrediterad av: SECO-SAS

Tunisien

Temperatur
Visa landets karta Ackrediterad av: --

Storbritannien

Accelerometer
Massa / Vikt och våg
Radiometri / Fotometri
Pressure processes and devices tests
Visa landets karta Ackrediterad av: UKAS

USA

Vätskeflöde
Mekanisk inspektion
Testmaskiner (för kraft och hårdhet)
Visa landets karta Ackrediterad av: A2LA

Please select the skills and countries you are interested in

Kompetens och ackrediteringar

TRESCAL KOMPETENS
    No skills for this country
  • Ackrediterade områden
  • Icke ackrediterade områden