Vårt mervärde

Trescal är en unik aktör inom kalibreringstjänster, oberoende av OEM-företagen (Original Equipment Manufacturer) med expertkunskap inom alla mättekniska områden. Varje serviceställe är helt och hållet inriktat på att leverera kalibreringslösningar som ökar ert företags industriella prestanda. 

Vi har allt under ett tak, vi är en så kallad “One-Stop-Shop” för mätnings- och processbehov:

  • Vi erbjuder ett komplett sortiment av högkvalitativa tekniska kompetenser och tjänster, helt unikt i världen.
  • Vår kundnärhet uppnås genom våra regionala förgreningar och satellitanläggningar på plats hos våra kunder.
  • Vår världserkända expertkunskap baseras på ett nätverk av ISO/IEC 17025-ackrediterade och ISO 9001-certifierade laboratorier.
  • Vittomspännande erfarenhet av dynamisk tillgångsförvaltning och processoptimering
  • Vi erbjuder reparations- och preventiva underhållsprogram för en mängd olika märken.
  • Behärskning av kvalitetsnormer och kalibrering kraven i de industriella sektorerna i våra kunder (ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/AS 9100, ISO/TS 16949, ISO 22716, ISO 14001, ISO 10012, GMP, GLP …).