Kalibraties en verificaties

 

Trescal biedt verificatie-, kalibratie- en testmetingsdiensten die geaccrediteerd en/of gecertificeerd worden in overeenstemming met ISO/IEC 17025, ‘Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria,’ en ISO 9001 ‘Kwaliteitsmanagementsysteem-Eisen’ dat een kwaliteitssysteem en metrologische verwijzingen bevat, zoals:

  • ISO 10012: ‘Eisen voor meetprocessen en meetapparatuur’
  • ISO/IEC Guide 98-3 ‘Richtsnoeren voor de uitdrukking van de onzekerheid in metingen’ (GUM)
  • ISO/IEC Guide 99 ‘Internationale woordenlijst van basis- en algemene termen in de metrologie’ (IVM)

Trescal biedt verificatie-, kalibratie- en meetdiensten in zijn ISO/IEC 17025- geaccrediteerde laboratoria en in situ.

Onze accreditaties garanderen dat onze kalibratieresultaten herleidbaar zijn naar het Internationaal Stelsel van meeteenheden (SI) via Euramet-laboratoria voor Europa (LNE, NPL, PTB…), NIST of NRC voor Noord-Amerika, en alle nationale metrologisch instituten die de internationale overeenkomsten van wederzijdse erkenning (MRA) van het CIPM, op het gebied van metingen, hebben ondertekend.

Naar onze accreditaties

Trescal biedt een uitgebreid technisch aanbod van elektrische, mechanische en fysieke metingen. Daarnaast biedt Trescal gespecialiseerde diensten met betrekking tot metingen, zoals:

  • Temperatuur- en klimaattesten (karakterisering van testkamers, ovens)
  • Testmachines kracht en hardheid
  • Dimensionale meting en inspectie van voorwerpen, onderdelen en producten (CMM, optisch, lasertracker)
  • Wettelijke metrologie (weegschaal)
  • Testen van mechanische belasting,  spanningsmeter installaties

Onze knowhow is gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring. We combineren een ambitieus beleid van strategische investeringen en kalibratietraining met een specifieke industriële organisatie. Zo kunnen wij maatoplossingen bieden die zijn aangepast aan uw meetprocessen.

Trescal’s aanbod in de Benelux:

GEACCREDITEERDE KALIBRATIELABORATORIA

De kwaliteit van producten en diensten is meer en meer afhankelijk van betrouwbare metingen. Door de steeds terugkomende eis dat de metingen herleidbaar moeten zijn naar nationale of internationale standaarden worden er steeds meer verplichtingen doorgeschoven naar het meetproces, meetmiddelen en verwerking van de resultaten.

Het is daardoor zo goed als een verplichting geworden om kalibraties uit te geven aan een geaccrediteerd kalibratielaboratorium! De kalibratielaboratoria van TRESCAL beschikken in de verschillende vestigingen over een ISO 17025 erkenning. Naar gelang van het specifiek klantenbestand, zijn er ook nog andere erkenningen, zoals: EN ISO 9001, Electrabel 10CFR50 Appendix B, Fokker Services, VCA* , …..

Buiten deze noodzakelijke erkenningen kunnen onze laboratoria ook een snelle doorlooptijd garanderen, met eigen vervoer voor het transport van uw instrumenten.

Via een uniek kalibratie beheersysteem, heeft u de volledige controle over het beheer van uw instrumentenpark.

Trescal is met zijn 1600 personeelsleden, 62 laboratoria, actief in meer dan 30 landen wereldwijd de marktleider in kalibratie.

 

> Druk

Met een kalibratiegebied gaande van 10-5 mbar absoluut tot 4000 bar relatieve druk is TRESCAL zonder enige twijfel één van de leidende kalibratielaboratoria op dit gebied. Dit uitgebreide kalibratiegebied koppelen wij ook aan hoge nauwkeurigheden. Door voortdurend te blijven investeren in nieuwe  kalibratietechnieken, kunnen we onze klanten blijvend verzekeren van een "up to date" servicepakket voor alle drukinstrumenten.

> Elektrisch

Het kalibratiegamma van elektrische toestellen dat TRESCAL van zijn klanten aangeboden krijgt is op zijn minst gezegd overweldigend. Niettegenstaande dit zeer brede spectrum, slagen wij er toch in om zowel qua kwaliteit als qua kwantiteit deze kalibraties binnen de afgesproken tijdslimiet optimaal te kalibreren. Het is evident dat dit slechts mogelijk is dankzij een efficiënte automatisatie.

> Geometrisch

De jarenlang opgebouwde expertise op dit gebied van kalibratie, maakt ons hier tot één van de toplabo’s in Europa. Door gebruik te maken van de modernste meettechnieken, zonder de waarde van de meer traditionele methoden te negeren, komen we tot een harmonische cocktail van zeer hoogstaande kalibratietechnieken. Ook uw productmetingen kunnen wij verzorgen. Met kalibraties ter plaatse, creëren we een extra dimensie in ons servicepakket.

> Massa

De mogelijkheid om zelfs massa's in de klasse E1 onder accreditatie te kunnen kalibreren, zegt genoeg over de hoge kwaliteit van dit TRESCAL labo. Om U nog beter van dienst te zijn, kunnen we naast onze kalibratiefaciliteiten massa's van 1 mg tot en met 50 kg leveren. Deze massa's kunnen geleverd worden in alle klassen; E1, E2, F1, F2, M1en M2.

> Mechanisch

Door de polyvalente inrichting van de verschillende TRESCAL labo's, kunnen wij u een heel breed gamma van mechanische kalibraties aanbieden. Om u een indruk te geven van onze mogelijkheden hier een onvolledige opsomming; momentsleutels en torsiecellen, tachometers (contact en non-contact), trek- en drukopnemers, kabeltensiometers, podometers, trillings- en versnellingsopnemers, balansen tot 20 ton, en nog vele andere instrumenten.

> Relatieve vochtigheid

Deze fysische grootheid is, in vergelijking met de andere kalibratiegebieden, niet de eenvoudigste om te kalibreren. TRESCAL heeft dan ook geïnvesteerd om op een adequate manier deze meetinstrumenten te kunnen beoordelen. Alle mogelijke kalibratietechnieken kunnen gebruikt worden. Vanaf de bekende techniek van vergelijken in klimaatkasten, meten met spiegeldauwpuntsmeters, kalibratie met zoutoplossingen, tot werken met de meest moderne tweedruks-generatoren behoort tot onze mogelijkheden.

> Temperatuur

Ons primair temperatuur kalibratielaboratorium beschikt over alle standaarden (fixed-points), tot en met zilver. Deze zijn nodig om zelfs de meest performante standaard platina weerstandsthermometers volgens de geldende internationale temperatuurschaal van 1990 te kunnen kalibreren. Daarnaast kunnen we bijna alle industriële thermometers in vergelijkingsbaden opmeten. Dit alles in een temperatuurbereik van - 200°C tot + 1700°C. Voor de kalibratie van optische temperatuur-meetsystemen hanteren we een bereik van - 20°C tot + 1500°C.

> On-site kalibratie

Deze afdeling verzorgt kalibraties bij U ter plaatse. Onze gespecialiseerde technici werken met hun eigen materiaal, of met de door U beschikbaar gestelde instrumenten en instructies. Ook validaties behoren tot onze mogelijkheden.

> Andere

Via combinatietechnieken is het ons mogelijk om andere fysische grootheden te kalibreren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld vermogenmeters, anemometers, luxmeters, enz… opmeten. TRESCAL werkt continu verder aan de uitbouw van haar kalibratie mogelijkheden. En dankzij de vele Trescal laboratioria kunnen wij bijna onbeperkt alle kalibraties voor u verzorgen.